Pontyfikat miłości bliżniego.

Pontyfikat miłości bliżniego, To znamię nadał Jan Pował II swojemu Chrystusowemu Namiestnictwu na Ziemi- można powiedzieć u zarania swego urzędowania jako Biskup Rzymu. Nie minęło sześć miesięcy od wyboru na Stolicę Piotrową a Ojciec Święty wtedy ,,nowy ” papież wydał swoją pierwszą encyklikę w dniu 4 marca 1979 roku, którą zatytułował ,, Redemptor hominis” ,, Człowiek odkupiony”

Poświęcił ją godności człowieka odkupionego przez Chrystusa .W Polsce, Treść encykliki papieskiej wprowadziła władzę w prawdziwą panikę dlatego, że legła ona pochwała człowieka, jego praw na ziemi, należnych mu z tytułu bycia i na podobieństwo Boże. I tu ciekawostka, o której dziś niewielu już pamięta. Cenzura ogłosiła zapis na treść encykliki. Ukazała się tylko w wydaniu podziemnym, i krążyła po polskich rodzinach, domach, miastach jako najprawdziwszy zwiastun Dobrej Nowiny. Biskup Rzymu Jan Paweł II pisał w encyklice ,, Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie spotka się z Miłością., Człowiek jest droga Kościoła…Przybycie Ojca Świętego z pierwszą pielgrzymką do Ojczyzny, co stało się w czerwcu 1979 roku. Encykliką tą Jan Paweł II jakby rozłożył piękny modlitewny dywan dla Ducha Świętego, którego wezwał w Warszawie w czerwcu 1979 roku by odnowić oblicze ziemi, tej ziemi. Jan Paweł II powiedział ,, Papież nauczał się od Jezusa przeciwstawiać żródłam zła . Dawał nam przykład świętym życiem, świętą śmiercią i oddaniem Bogu, które ukazują gdzie leży siła potrzebna do zmiany świata – w wierności Jezusowi.”

Close Menu