Królestwo Boże

Królestwo Boże

Ucz się przechodzić ponad rzeczami zewnętrznymi, poświęć się więcej wewnętrznym, a ujrzysz wschodzące do ciebie królestwo Boże. Bo królestwo Boże (to nie sprawa tego, co się je i pije, ale) to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A tego bezbożni nie znają.Gdy masz Chrystusa, bogaty jesteś i nic ci więcej nie trzeba. On cię we wszystko zaopatrzy, o wszystko się postara, abyś nie musiał w ludziach pokładać nadziei. Ludzie są zmienni i prędko zawodzą, Chrystus zaś trwa na wieki i wspiera wytrwale do końca.  Ci, co dziś są z tobą,  jutro mogą być przeciwko tobie, i odwrotnie: ludzie często jak wiatr się zmieniają. Człowiek znajduje tyle przeszkód i roztargnień, ile ich sam w siebie wchłania. Gdybyś był prawy i czystego serca, wszystko by się obracało ku twemu dobru i doskonałości. Życzę tobie i sobie abyśmy to zrozumieli oraz posiadali.

Close Menu